adiunkt

kadry@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa finansowego, finansów samorządu

z dyscypliny: prawo

Wymagane dokumenty:

  • Dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe.
  • Wykaz publikacji.
  • Życiorys uwzględniający osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz doświadczenie zawodowe.

Kontakt: tel. 510 091 082

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl