Adiunkt

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

1. Spełnienie warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

2. Dyplom magisterski na kierunku Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela.

3. Dyplom doktorski w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki muzyczne.

4. Znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej.

5. Doświadczenie w zakresie pracy w uczelni wyższej w charakterze wykładowcy przedmiotów wiolonczela, kameralistyka i studia orkiestrowe.

6. Doświadczenie w zakresie pracy w orkiestrze (symfonicznej, operowej lub kameralnej).

7.  Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Warunek dla obcokrajowców-znajomość języka polskiego na poziomie C1.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amfn.pl