Adiunkt

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.

Załączniki