Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Oczekiwane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

–  prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań z zakresu inżynierii lądowej,

–  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu budownictwa,

–  posiadanie doświadczenia w promotorstwie prac inżynierskich i magisterskich,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.