Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie architektura i urbanistyka  oraz ukończone  studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka.

–  prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań z zakresu architektury  i urbanistyki,

–  minimum dwuletnie doświadczenie  dydaktyczne  w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu architektury  i urbanistyki,

–  doświadczenie w promotorstwie prac inżynierskich i magisterskich,

–  doświadczenie i dorobek zawodowy z zakresu architektury,

–  posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie  zajęć ze studentami, dodatkowy język obcy mile widziany,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbnauka@utp.edu.pl