Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka  bądź w dziedzinie sztuk plastycznych,

–  posiadanie udokumentowanego  dorobku naukowego lub artystycznego,

–  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie kształcenia plastycznego studentów architektury,

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu  umożliwiającym  prowadzenie  zajęć ze studentami,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbnauka@utp.edu.pl