Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

– wykształcenie wyższe techniczne, stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalność: ogrzewnictwo i ciepłownictwo,

– posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– współpraca z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi oraz instytucjami samorządowymi w zakresie szkolenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii w zakresie energetyki cieplnej i ogrzewnictwa,

– umiejętność modelowania matematycznego  i optymalizacji sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń) z zakresu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, instalacji medycznych i przemysłowych,

– posiadanie doświadczenia w promotorstwie prac inżynierskich i magisterskich,

– dorobek naukowy związany z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę literatury fachowej,

– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.