: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

                                                                                         Dziekan

                                    Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

                                                       ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

                                                  (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

                                                     w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)

DATA OGŁOSZENIA:  20. 07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20.08.2022 r.

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

 

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, TEFL, językoznawstwo angielskie, translatoryka, lingwistyka stosowana, gramatyka opisowa języka angielskiego

 

OPIS: stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego,  pełen etat 

 

Szczegóły w załączeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.majka@ukw.edu.pl