Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Sztuk Projektowych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wymiar etatu: pełen

Data ogłoszenia: 05.08.2022 r.

Termin składania ofert: 05.09.2022 r.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Wydziału Sztuk Projektowych

 Al. prof. S. Kaliskiego 7, pok. HB 101

85-796 Bydgoszcz

telefon: (52) 340 81 00

e-mail: wzornictwo@pbs.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wzornictwo@pbs.edu.pl