: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat

                                                                                        Dziekan

                                      Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

                                                                                  ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Językoznawstwa Diachronicznego, Synchronicznego i Kulturowego

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)

DATA OGŁOSZENIA: 15 marca 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 kwietnia 2023 r.

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

 

SŁOWA KLUCZOWE: synchroniczne i diachroniczne językoznawstwo polskie, dialektologia, nauka języka polskiego jako obcego

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Językoznawstwa Diachronicznego, Synchronicznego i Kulturowego,  pełen etat 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.majka@ukw.edu.pl