adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Myśli Politycznej
i Ruchów Społecznych na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.

Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego dyplomu doktora
w dyscyplinie znajdującej się w dziedzinie nauk społecznych, znajomość języka angielskiego a także
posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego,
który zaliczyć można do nauk o polityce i administracji. Dodatkowym atutem będą osiągnięcia
w zakresie kierowania projektami badawczymi a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne
na badania.

Zainteresowania kandydata powinny być związane z problematyką nowych nurtów myśli politycznej
i/lub towarzyszących im ruchów społecznych bądź problematyką współczesnych wyzwań rozwojowych,
stojących przed człowiekiem i związkami politycznymi, które tworzy.

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnopia@ukw.edu.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close