adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Myśli Politycznej
i Ruchów Społecznych na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.

Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego dyplomu doktora
w dyscyplinie znajdującej się w dziedzinie nauk społecznych, znajomość języka angielskiego, a także
posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego,
który zaliczyć można do nauk o polityce i administracji. Dodatkowym atutem będą osiągnięcia
w zakresie kierowania projektami badawczymi, a także doświadczenie w aplikowaniu o środki
zewnętrzne na badania.

Zainteresowania kandydata powinny być związane z problematyką nowych zjawisk w funkcjonowaniu
demokracji, w szczególności cyberdemokracji i/lub nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa
w tym przede wszystkim tych determinowanych rozwojem technologicznym.

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnopia@ukw.edu.pl