Adiunkt / Profesor Uczelni

kadry@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora/ doktora habilitowanego z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
Wymagane dokumenty:
Dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe.
Wykaz publikacji.
Życiorys uwzględniający osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz doświadczenie zawodowe.
Kontakt: tel. 510 091 082
LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl