Adiunkt w grupie dydaktycznej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia doktora  w zakresie wymienionych dyscyplin,

–  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń,

–  udokumentowane projektami doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych,

–  udokumentowany udział w projektach współfinasowanych z funduszy europejskich w zakresie wymienionych dyscyplin,

–  posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie wymienionych dyscyplin,

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.utp.edu.pl.