adiunkt, wykładowca

kadry@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem magistra.

ZAKRES PROWADZONYCH ZAJĘĆ: statystyka

ZATRUDNIENIE: podstawowe miejsce pracy

STANOWISKO: adiunkt, wykładowca

WYMAGANE DOKUMENTY:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższy,

– dyplomy potwierdzające kwalifikacje,

– wykaz publikacji,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

– klauzulę RODO z załącznika

Ofert prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@kpsw.edu.pl lub

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 

ul. Toruńska 55-57

85-023 Bydgoszcz