adiunkt, wykładowca

Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem doktora lub magistra.

STANOWISKO: adiunkt, wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA:

psychologia w zakresie : podstawy psychologii, psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia rozwoju małego dziecka.

ZATRUDNIENIE: podstawowe miejsce pracy

Wymagane dokumenty:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Oferty proszę przesyłać na adres: kadry@kpsw.edu.pl

lub:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Dział Kadr i Rachuby Płac

ul. Toruńska 55-57

85-023 Bydgoszcz

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl