adiunkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Kandydat powinien posiadać:

·         stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii

·         kompetencje, udokumentowane aktywnością naukową, w zakresie filozofii umysłu, kognitywistyki obejmujące w szczególności neurofilozofię i problem neuronalnych podstaw umysłu,

·         doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych badań empirycznych,

·         udział w grantach ministerialnych jako kierownik lub wykonawca,

·         doświadczenie redakcyjno-wydawnicze,

·         udokumentowaną aktywność naukową o charakterze międzynarodowym,

·         rodzimy użytkownik j. polskiego, znajomość języka angielskiego (potwierdzona autorstwem lub współautorstwem przynajmniej jednej publikacji oraz udziałem w konferencjach i stażach zagranicznych)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzmari@ukw.edu.pl