asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł zawodowy lekarza,

– znajomość języka angielskiego,

– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodnych z profilem jednostki,

– predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo-dydaktycznej

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.