asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Przygotowanie merytoryczne z zakresu automatyki, robotyki i konstrukcji. Doświadczenie w pracy w zespołach badawczych i projektowych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze automatyki i robotyki.