asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo,
– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,
– posiadają prawo wykonywania zawodu położnej,
– posiadają minimum dwuletni staż pracy w oddziałach położniczo – ginekologicznych,
– posiadają ukończone kursy i szkolenia zgodne z profilem jednostki m.in z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz pielęgniarstwa rodzinnego,
– posiadają biegłą znajomość języka polskiego,
– posiadają znajomość języka angielskiego,

Załączniki