Asystent

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

1.    Ukończone studia muzyczne, tytuł zawodowy magistra sztuki na kierunku instrumentalistyka w specjalnościci: gra na fortepianie.

2.    Znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej i doświadczenie w zakresie pracy z wokalistami.

3.    Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

4.    Spełniają wymogi określone w art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.

5.    Warunek dla obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie C2.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amfn.pl