Asystent badaczo-dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

– wykształcenie wyższe techniczne, otwarty przewód doktorski w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu termodynamiki, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i ciepłownictwa,

– dorobek naukowy (publikacje, projekty badawcze i patenty) związany z odnawialnymi źródłami energii,

– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę literatury fachowej,

– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.