Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Fizyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Tematyka prac badawczych kandydata będzie dotyczyć wytwarzania nowych materiałów funkcjonalnych oraz wykonywania analiz ich właściwości strukturalnych, elektrycznych, elektrokatalitycznych i optycznych. Do obowiązków asystenta badawczo-dydaktycznego będzie należało przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim i (w razie potrzeby) angielskim oraz aktywne zabieganie o uzyskiwanie środków na prowadzenie badań poprzez aplikowanie o granty badawcze.