asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

·         Wykształcenie wyższe, tytuł co najmniej magistra,

·         Dosiadanie udokumentowanego doświadczenia w tworzeniu wizualizacji przestrzeni architektonicznej, projektowaniu 3D, VR, modelowaniu obiektów 3D

·         Posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu ćwiczeń z zakresu: komputerowe wspomaganie projektowania, techniki wizualizacji, metody komputerowe w architekturze wnętrz

·         Doświadczenie w nauczaniu w systemie zdalnym 

·         Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.