Adiunkt / Profesor Uczelni / Profesor

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni powinni spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1.      Stopień doktora habilitowanego w naukach społecznych w dyscyplinie pedagogika,

2.      Co najmniej 7 publikacji (w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub redakcji naukowej takiej monografii lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych, zamieszczonych w ministerialnym wykazie). Wymagane publikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub społecznej,

3.      Aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi,

4.      Doświadczenie zawodowe co najmniej 12 lat w pracy jako nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,

5.      Doświadczenie terapeutyczne i uprawnienia superwizorskie w zakresie dowolnej modalności terapeutycznej, mającej zastosowanie w obszarze resocjalizacji,

6.      Dodatkowym atutem będzie działalność praktyczna z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej wskazana przez kandydata .

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.brycka@ukw.edu.pl