Adiunkt / Profesor Uczelni / Profesor

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni powinni spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1.      Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych (lub humanistycznych) w dyscyplinie pedagogika (preferowana specjalizacja: pedagogika specjalna),

2.      Co najmniej 7 publikacji (w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub redakcji naukowej takiej monografii lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych, zamieszczonych w ministerialnym wykazie),

3.      Dorobek naukowy z zakresu pedagogiki specjalnej lub/i logopedii,

4.      Aktywny udział w konferencjach naukowych, w szczególności zagranicznych,

5.      Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel akademicki,

6.      Doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczeni wyższej,

7.      Znajomość języka obcego.

Dodatkowym atutem będzie kierowanie projektami badawczymi finansowanymi w drodze konkursowej lub udział w takich projektach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.brycka@ukw.edu.pl