asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Myśli Politycznej
i Ruchów Społecznych na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW w Bydgoszczy.

Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego dyplomu
magistra politologii, znajomość języka angielskiego, a także posiadanie akademickiego
doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego, który zaliczyć
można do nauk o polityce i administracji.

Zainteresowania kandydata powinny być związane z problematyką współczesnych zjawisk
mobilizacji i partycypacji politycznej, a w szczególności z tematyką nowych form
kształtowania się ruchów społecznych/politycznych. Dodatkowym atutem będzie
doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych, w tym znajomość metod i narzędzi
statystycznych, a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania.

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnopia@ukw.edu.pl