asystent (dydaktyczny)

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Techniki Cyfrowej w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Do obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych zgodnie z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest zdecydowany realizować prace związane z działalnością organizacyjną oraz deklaruje wzięcie czynnego udziału w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–       tytuł naukowy minimum magister (informatyka, informatyka stosowana)

–       doświadczenie w zakresie programowania z wykorzystaniem języków obiektowych wysokiego poziomu łącznie z technologiami web-owymi,

–       doświadczenie w zakresie programowania z w języku C,

–       znajomość architektury komputerów, architektury procesorów ARM,

–       praktyczna znajomość zagadnień z zakresu testowania oprogramowania

–       doświadczenie w zakresie programowania bezzałogowych statków powietrznych,

–       posiadanie uprawnień  instruktorskich do pilotażu bezzałogowych statków powietrznych,

–       znajomość zagadnień z zakresu ciągłej integracji/ciągłego dostarczania oprogramowania,

–       mile widziana znajomość zagadnień dotyczących wirtualizacji,

–       mile widziane posiadanie doświadczenia dydaktycznego,

–       znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i prowadzenie zajęć,

–       w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na www.biuro.dziekana.wtiie@utp.edu.pl