asystent (dydaktyczny)

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Techniki Cyfrowej w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Do obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych zgodnie z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest zdecydowany realizować prace związane z działalnością organizacyjną oraz deklaruje wzięcie czynnego udziału w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Techniki Cyfrowej w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). Do obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych zgodnie z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest zdecydowany realizować prace związane z działalnością organizacyjną oraz deklaruje wzięcie czynnego udziału w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

– posiadanie stopnia naukowego minimum magister (informatyka, informatyka stosowana)

– udokumentowany publikacjami naukowymi i/lub zgłoszeniami do Urzędu Patentowego dorobek naukowy z dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

– posiadanie najnowszej wiedzy z obszarów m.in. Machine Learning, Artifficial Intelligence  potwierdzone certyfikatem

– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i prowadzenie zajęć,

– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

–  znajomość środowisk programistycznych: Python, C, Java 

– Mile widziana umiejętność programowania bezzałogowych statków powietrznych,

– posiadanie uprawnień do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych,

– znajomość zagadnień z zakresu ciągłej integracji/ciągłego dostarczania oprogramowania,

– mile widziana znajomość zagadnień dotyczących wirtualizacji,

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.dziekana.wtiie@utp.edu.pl