asystent dydaktyczny

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Dydaktyki, pełen etat.  

Wymagania stawiane kandydatom: 

(1)   Tytuł zawodowy magistra dziennikarstwa lub kierunku pokrewnego.

(2)   Udokumentowane doświadczenie w zawodzie dziennikarskim, publicystyce, public relations, zarządzaniu mediami (w tym uniwersyteckimi) itp.

(3)   Doświadczenie w kształceniu studentów na kierunku dziennikarskim lub specjalizacjach dziennikarskich na kierunkach pokrewnych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr.grenda@ukw.edu.pl