Asystent dydaktyczny

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta dydaktycznego w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.wronska@ukw.edu.pl