asystent dydaktyczny

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wymagania stawiane kandydatom: 

(1)   Tytuł zawodowy magistra.

(2)   Doświadczenie w kształceniu studentów na kierunkach związanych z produkcją gier.

(3)   Biegła znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr.grenda@ukw.edu.pl