asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, preferowany kierunek: dietetyka,
– posiadają udokumentowane zainteresowania naukowe i dorobek naukowy, zgodne z profilem jednostki,
– posiadają znajomość metodologii badań naukowych oraz dydaktyki na poziomie uczelni wyższej w obszarze: fizjologii wysiłku fizycznego oraz anatomii prawidłowej i funkcjonalnej,
– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo-dydaktycznej
– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekwnoz@cm.umk.pl