Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna, biotechnologia,
– doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunków medycznych (szczególnie w zakresie przedmiotów mikrobiologia),
– udokumentowane zainteresowania naukowe związane z mikrobiologią,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność w zakresie pracy laboratoryjnej,
– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekfarm@cm.umk.pl