Instruktor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat

Kandydat na stanowisko powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i kultury fizycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na swfis@utp.edu.pl