Lektor języka angielskiego

Studium Języków Obcych i Tłumaczeń UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu na stanowisku lektora języka angielskiego mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (z dnia 20 lipca 2018 r. Dz.U.2018 Pos. 1668 z późn. zm.) 

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

– posiadać tytuł magistra filologii angielskiej,

– posiadać co najmniej 4 lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania,

– mieć doświadczenie w sporządzaniu tłumaczeń pisemnych,

– doświadczenie w nauczaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz w nauczaniu języka specjalistycznego,

– władać językiem polskim jako językiem ojczystym lub na poziomie języka ojczystego.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

– realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną jednostki,

– gotowość prowadzenia zajęć w języku angielskim i polskim,

– aktywny udział w życiu akademickim,

– sporządzanie tłumaczeń na rzecz podstawowych jednostek uczelnianych.

Data rozpoczęcia konkursu: 18.05.2021 r.

Termin składania ofert: 19.06.2021 r.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę wyślij swoje dokumenty ( z dopiskiem ” Konkurs nr 2″)  mailem pod adres: sjo@ukw.edu.pl lub pocztą na adres:

Studium Języków Obcych i Tłumaczeń UKW

Ogińskiego 16 (pokój 309, III piętro)

85-092 Bydgoszcz

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@ukw.edu.pl