Profesor

kadry@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem doktora, profesora lub dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

Wymagane dokumenty:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Oferty prosimy przesyłać na adres: kadry@kpsw.edu.pl lub na adres uczelni.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@kpsw.edu.pl