Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych

–  Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego,

–  prowadzenie udokumentowanej działalności w zakresie sztuki czystej i projektowej oraz ich wzajemnego wpływu

–  prowadzenie udokumentowanych publikacji naukowych badań z zakresu zastosowania tkaniny we wnętrzu

–  posiadanie doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowej współpracy w ramach projektów uczelnianych realizowanych w przemyśle

–  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu : Pracownia specjalistyczna Tkanina w architekturze; Barwa w przestrzeni architektonicznej, Struktury Przestrzenne, Historia i aktualia designu,

–  posiadanie doświadczenia w promotorstwie prac licencjackich i magisterskich

–  posiadanie doświadczenia w nauczaniu zdalnym

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.