profesor, profesor KPSW, adiunkt

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem profesora, profesora KPSW, dr habilitowanego, doktora:

STANOWISKO: profesor, profesor KPSW, adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne.

ZATRUDNIENIE: podstawowe miejsce pracy

Wymagane dokumenty:

– Życiorys z pokreśleniem osiągnięć w pracy naukowej, doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym.

– Dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

– Wykaz publikacji.

Oferty proszę przesyłać na adres: kadry@kpsw.edu.pl

lub:     Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

            Dział Kadr i Rachuby Płac

            ul. Toruńska 55-57

           85-023 Bydgoszcz

           Kontakt: tel. 510 091 082

LINK DO STRONY: www.kpsw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.kpsw.edu.pl.