profesor uczelni

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko profesora uczelni, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geografii Krajobrazu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Competition for the position of university professor, research and teaching employee at the Department of Landscape Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz.

 

Załączniki