Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo,

– posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza,

– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,

– posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,

– aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych i publikują wyniki tych badań,

– posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,

– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego,

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.