Wykładowca

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

1.   Spełnienie warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

2.   Dyplom magisterski na kierunku Reżyseria dźwięku
w specjalności: reżyseria dźwięku w multimediach.

3.   Udokumentowana praca zawodowa uwzględniająca dorobek artystyczny w zakresie jednego lub kliku poniższych obszarów: reżyseria dźwięku w multimediach, rekonstrukcja dźwięku nagrań archiwalnych.

4.   Doświadczenie pracy w szkolnictwie wyższym nie krótsze niż 12 miesięcy.

5.   Doświadczenie w realizacji przedmiotów obejmujących zagadnienia cyfrowych technik edycji dźwięku oraz ilustracji dźwięku w filmie i telewizji.

Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata,
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amfn.pl