Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Filia w Chorzowie poszukuje Doktora Habilitowanego Językoznawstwa

Nasze wymagania

 • Uzyskany stopień doktora habilitowanego
 • Umiejętności pedagogiczno – dydaktyczne
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów i seminariów dyplomowych z zakresu języka angielskiego w biznesie i filologii angielskiej
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych

Oferujemy

 • Umowę cywilno-prawną
 • Pracę w dużej i nowoczesnej uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Aktualne CV
 • Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat
 • Wykaz doświadczenia praktycznego, zdobytego poza uczelnią
 • Kopie (ksero) dyplomów potwierdzające posiadane stopnie/tytuły naukowe

Załączniki