adiunkt

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Kandydaci powinni posiadać:

 tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor (dziedzina nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse),

  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

 wiedzę z zakresu: polityki gospodarczej, podstaw makroekonomii, ekonomii, zarządzania wiedzą, finansów publicznych i rynków finansowych w praktyce, metod oceny projektów gospodarczych w praktyce, standardów sprawozdawczości finansowej w praktyce

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl