adiunkt dydaktyczny

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Kandydaci powinni posiadać:

 tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: doktora z dziedziny nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

 specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z przedmiotów: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, ekologistka, zarządzanie produkcją i usługami, międzynarodowy rynek usług logistycznych i spedycyjnych, logistyka zaopatrzenia,

 złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl