Adiunkt / Profesor Uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kandydaci powinni posiadać:

  stopień naukowy doktora habilitowanego,

 specjalistyczne umiejętności: doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki

z przedmiotów: Grafika komputerowa, Przetwarzanie sygnałów, Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Bazy danych,

  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów,

 doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych,

 publikacje naukowe dotyczące systemów informatycznych,

 doświadczenie w prowadzeniu projektów studenckich i prac dyplomowych,

 dobra znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl