Adiunkt / Adiunktka

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Kandydaci powinni:

 posiadać tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina pedagogika

    w zakresie pracy socjalnej lub dyscypliny pokrewnej

 posiadać specjalizację i/lub  studia podyplomowe w zakresie: pomocy społecznej,

    organizacji pomocy społecznej, zarządzania gospodarką społeczną

 złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 posiadać doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na

    prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl