associate professor in a group of research and didactic employees

Faculty of Humanities
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

details attached

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aoleniacz@agh.edu.pl