Research assistant

Faculty of Non-Ferrous Metals
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Miejsce: Cracow
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

details attached

Załączniki