: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Konkurs WGSR_K3_2023  na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej.

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl